Hoe maak je de balans op?

Dit is het verhaal van de twee monniken en de kunst van het loslaten. In de laatste maand van het jaar, waarin we we vaak de balans opmaken, kan dit een mooie uitnodiging zijn om stil te staan bij wat je loslaat in 2011 en wat je mee neemt in het jaar dat voor de deur staat.

Een oude en een jonge zenmonnik waren samen op reis. Zo kwamen ze aan bij een woeste rivier die ze moesten oversteken. Op de plek waar de weg en de rivier elkaar kruisten, stond een mooie jonge vrouw in een zijden kimono.

De vrouw maakte zich zorgen hoe ze moest oversteken zonder te verdrinken.

De vrouw vroeg of de monniken haar konden helpen bij het oversteken. De oude Zen-monnik aarzelde geen moment, nam haar in zijn armen, droeg haar naar de overkant en zette haar daar neer.

Zwijgend vervolgden de monniken hun weg.

’s Avonds laat toen ze onderdak hadden gevonden in een tempel kon de jonge monnik zich niet langer bedwingen en vroeg:

“Hoe kan je haar dragen op die manier? Wij Zen – monniken mogen geen vrouwen aanraken. Dat is tegen ons geloof. Waarom heb jij dat dan toch gedaan?”

De oudere monnik antwoordde: “Ik heb de vrouw opgepakt, naar de overkant gedragen, haar daar neergezet en losgelaten. Jij draagt haar kennelijk nog steeds met je mee en hebt haar nog niet losgelaten.”

Soms dragen we nog oude ballast met ons mee. Zoals een schip pas loskomt van zijn ligplaats als je het touw losmaakt, zo kan iets nieuws ontstaan als je durft los te laten. Dat kunnen oude patronen, vastgeroeste ideeën of relaties zijn. Door los te laten ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen en nieuwe ideeën.

En wat zijn jouw ervaringen hiermee? Je reactie op dit artikel lees ik graag hieronder. Dank je wel.

Stop met vergelijken

Een eenvoudig en inspirerend Chinees volksverhaal gaat als volgt:

“Een oude Chinese waterdraagster had twee grote potten, die ze met een juk op haar nek droeg.

Een van de potten had een scheur en de andere pot was perfect. De perfecte pot leverde altijd een volle portie water aan het eind van de lange weg van de rivier naar het huis.

De gescheurde pot? Die kwam altijd half vol aan…

Zo ging dit twee jaar lang dagelijks door, waarbij de waterdraagster 1 en een 1/2 portie water naar het huis van haar meester bracht.

De perfecte pot was bijzonder trots op zijn prestaties. Hij diende immers precies het doel waarvoor hij was gemaakt.

Maar de gescheurde pot schaamde zich voor zijn imperfectie. Hij was verdrietig dat hij maar de helft van het werk kon doen waarvoor hij was gemaakt.

Na twee jaar van wat hij als bitter falen van zichzelf vond, sprak de gescheurde pot tegen de vrouw: “Ik voel me beschaamd over mezelf en ik wil je mijn verontschuldiging aanbieden”.

“Hoezo?” vroeg de waterdraagster. “Waar schaam je je voor?”

“Ik heb in de afgelopen twee jaar, slechts de helft van het water kunnen dragen, vanwege de scheur in mijn zijkant. Ik verlies voortdurend water onderweg. En toch heb jij me steeds gedragen en al het werk gedaan zonder dat je het volle effect van al je inspanningen hebt ervaren,” zei de pot.

De waterdraagster leefde mee met de pot en met een glimlach zei ze: “Als we straks teruglopen naar huis, dan wil ik graag dat je de mooie bloemen langs het pad ziet groeien.”

En toen ze langs het pad liepen, zag de gebarsten pot de mooie bloemen langs de kant van de weg staan.

De waterdraagster zei tegen de pot: “Heb je gezien dat er mooie bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet aan de kant van de andere pot?

Dat is, omdat ik altijd heb geweten van jouw lek en er gebruik van heb gemaakt. Ik zaaide bloemenzaadjes langs jouw kant van de weg. En elke dag gaf jij die water.

Twee jaar lang kon ik prachtige bloemen plukken en het huis van mijn meester versieren. Zonder jou, precies zoals je bent, zou deze schoonheid waarmee ik het huis kan versieren, er niet zijn.”

Vergelijk jezelf niet met een ander

Dit mooie verhaal laat zien – afhankelijk van hoe je er naar kijkt – dat je perfect bent.
De perfecte pot deed het werk waarvoor het bestemd was en de imperfecte pot ook.

Hoe je ook denkt over jezelf en hoe onvolmaakt je denkt te zijn, je hebt vaak vaak meer te bieden dan je zelf denkt. Je minder sterkte kanten blijken verborgen talenten. Het enige wat het van je vraagt is om op een andere manier naar jezelf te kijken en jezelf niet te vergelijken met een ander.

Heb jij ooit bij jezelf “scheurtjes” of “barsten” ontdekt die achteraf je kracht bleek te zijn? Wat heeft dat voor een effect op je leven? Is je gevoeligheid je grootste kracht gebleken? Heb je een verborgen talent waar een ander plezier aan beleeft? Ontdek je unieke talent, niet alleen in je perfectie, maar ook in je imperfectie.

Je reactie is hieronder van harte welkom

De kracht van kwetsbaarheid

Als je echt contact wilt moet je jezelf durven laten zien. En dat is misschien het moeilijkste dat er is. We vragen onszelf af of we het wel waard zijn. Ben ik te dik, te dun, te dom, te slim – altijd is er wel iets waar je aan twijfelt. De angst dat we niet goed genoeg zijn is de grootste belemmering in het contact met een ander.

Moeiteloos contact

Toch is het echt mogelijk om moeiteloos in contact te zijn, zonder jezelf groter of kleiner te maken. Op een manier dat je er zelfs van kunt genieten. Contact waarop je je niet voorbereidt, dat spontaan verloopt en impact heeft.

Ken je eigen waarde

Brene Brown – onderzoeker aan de University of Houston deed hier 6 jaar onderzoek naar. Zij komt tot de volgende conclusie. Mensen die kwetsbaar durven zijn, zijn het meeste in staat tot spontaan en moeiteloos contact. Zij hebben 4 eigenschappen met elkaar gemeen:

1. Ze laten zichzelf zien. Heb de moed om niet volmaakt en perfect te zijn.

2. Ze hebben compassie. Wees mild naar jezelf en mild naar anderen.

3. Ze zijn niet bang om authentiek te zijn. Mensen die moeiteloos contact hebben, zijn bereid om het beeld van wie ze zouden moeten zijn te vervangen door wie ze echt zijn.

4. Ze durven kwetsbaar te zijn. Ze schamen zich niet voor wat ze voelen. Als je plezier, geluk en liefde wilt ervaren en alles wilt voelen dat het leven mooi en waardevol maakt dan is het nodig dat je jezelf toestemming geeft om te voelen wat er is. Als we in verbinding willen zijn met een ander, is het nodig om dicht bij jezelf te zijn. Pas dan is er echt contact.

Durf kwetsbaar te zijn

De kunst is om kwetsbaar te durven zijn. Om het niet te overschreeuwen of onderdrukken. Maar om er soepel en los mee om te gaan. Want daarmee creëer je ruimte voor echt contact, meer liefde en meer plezier.

Zoals een van mijn klanten Leo, een manager bij een middelgroot bedrijf, in een evaluatie-gesprek zegt: “Ik zag mijn dochter vertrekken met het vliegtuig voor een lange reis en ik heb staan huilen. Ik stop het niet meer weg, want op zulke momenten voel ik hoeveel ik van haar hou en dat ik leef.” Omdat hij oprecht zijn gevoel deelt en zich kwetsbaar durft te laten zien, ervaar ik op dat moment echt contact.

Laat jezelf zien

De conclusie van Brene Brown, die ik van harte onderschrijf is: laat jezelf zien. Puur en oprecht. Heb lief, ook al is er geen enkele garantie, wees dankbaar voor wat er is in je leven. Durf kwetsbaar te zijn, want kwetsbaar durven zijn, is echt leven.

Geloof dat je van onschatbare waarde bent en dat jij op jouw manier iets bijzonders en interessants aan een ander te bieden hebt.

Ik hoop dat je net zo geniet van deze Ted Talk als ik.

 

OVER MARISKA

Mariska Knauf helpt mensen die worstelen in hun werk om succesvol te functioneren. Mijn doel is dat mensen hun talent volop benutten en oude vaste patronen die hierbij in de weg staan loslaten.

 

 

Hoe neem je jouw vakantiegevoel mee naar je werk?

Als je op vakantie bent heb je vaak van die momenten dat je helemaal opgaat in wat je doet. Even alle ‘losse gedachten’ uit je hoofd en een heerlijk ontspannen gevoel. Dit ontspannen gevoel is direct zichtbaar en werkt heel aanstekelijk. Eigenlijk zou je dit spontane en pure gevoel wel wat vaker in je werk willen hebben, toch?

Maar eenmaal weer terug op het werk,verdwijnt dat ontspannen gevoel meestal als sneeuw voor de zon.

Dit komt omdat we na een ontspannen periode weer precies hetzelfde doen als de weken daarvoor. We werken vanuit routine en vallen terug in oude vaste patronen. Daar komt bij dat er stapels werk liggen te wachten, zoals een volle e-mail box, telefoontjes en nieuwe opdrachten.

Voor je het weet word je overspoeld met allerlei to-do activiteiten en stippel je het komende jaar teveel met je hoofd uit- en te weinig met je hart. Hierdoor raakt je werk steeds verder af te liggen van je echte interesse en talent. En heb je na je eerste werkdag al het gevoel dat je weer aan vakantie toe bent.

Toch is het echt mogelijk om dat opgeruimde vakantie langer vast te houden? Hoe? Door je niet direct volop in je werk te storten of als je dat al wel gedaan hebt 😉 , afstand te nemen en nauwkeurig te meten van welke activiteiten je energie krijgt en van welke niet.

Een oefening die ik in de praktijk gebruik. En die een enorme impact heeft op hoe vitaal jij je voelt is om te meten wat jou energie kost en wat jou energie geeft. In een eerder artikel kreeg ik op deze oefening veel positieve reacties. Het is handig om te weten hoe dit voor jou werkt. Zeker als de werkdruk hoog is en je makkelijk overspoeld raakt.

De Energiemeter

Maak een lijst aan de hand van de volgende 2 vragen:
1. Wat geeft jou energie?
2. Wat kost jou energie?

Kijk de komende 2 weken als een objectieve waarnemer naar al je activiteiten. Schrijf alles op wat je energie geeft. En wat jouw energie kost. Dit kunnen zaken zijn zoals een gesprek met een collega, een compliment, regelmatige pauze-momenten, contact met klanten, andere afdelingen enzovoort. Het kunnen kleine of grote activiteiten zijn. Beperk je niet.

🙂 Dit geeft mij energie + 🙁 Dit kost mij energie –

…………………… …………………

…………………… ……………………

……………………… ……………………


Het effect van de oefening is dat je:

1) Concrete stappen kunt nemen voor meer energie, plezier en effectiviteit in je werk
2) Anderen kunt laten weten waar jouw grenzen liggen en onder welke omstandigheden jij het beste succesvol kunt functioneren
3) Een werkomgeving kunt creëren waarin meer ruimte is voor activiteiten waar jij je gelukkig en energiek bij voelt.

Positief effect in je dagelijkse werk

Elma is beleidsmedewerker en is na haar eerste werkdag gesloopt,zoals ze zelf zegt. Door haar “energie in kaart te brengen” krijgt zij inzicht in wat haar energie geeft en wat haar energie kost. Ze (her)ontdekt de voordelen van regelmaat, rust en grenzen stellen. Ze leert effectiever om te gaan met de voor haar grootste energie lek die vooral in het contact met haar leidinggevende speelt en waardoor ze continue vanuit haar emoties reageert.

Patricia, projectmanager bij een ondernemend bedrijf, wordt zich ervan bewust dat ze teveel voorbereidend werk voor haar collega’s doet. Vanuit de gedachte dat als zij hard werkt en het goede voorbeeld geeft, haar medewerkers dit ook zullen doen. Een aantal collega’s gaat echter hierdoor juist meer achterover leunen. Ze ziet hierdoor elke dag meer tegen haar werk op.

Tot haar verbazing heeft ze niet gemerkt dat er zoveel factoren zijn die van invloed zijn op haar persoonlijk welbevinden. Patricia richt haar aandacht nu veel meer op de zaken waar ze energie van krijgt. Ze is energieker, gelukkiger en kan makkelijker met tegenslagen omgaan.

Wil je net als Patricia een grote sprong vooruit maken? Neem eens contact op. Ik zie je graag! Mariska


OVER DE AUTEUR

Mariska Knauf helpt mensen die worstelen in hun om succesvol te functioneren. Mijn doel is dat mensen hun talent volop benutten en oude vaste patronen die hierbij in de weg staan loslaten.

Mis het niet! Abonneer je gratis op mijn artikelen

Vastgelopen in je werk? Stel jezelf de wondervraag

Door Mariska Knauf

Stel je eens voor dat er een wonder gebeurt terwijl je slaapt. Dat je problemen als bij toverslag zijn verdwenen wanneer je wakker wordt.

Hoe zou een wonder jouw leven kunnen veranderen? Wat zou er gebeuren? Een andere baan, leuker werk, niet meer piekeren, geen frustraties meer? Door de vraag te stellen, kijk je al anders naar een probleem en verschuift je aandacht naar de oplossing.

Wat is er zo bijzonder aan de wondervraag?

De wondervraag is uitgevonden door Insoo Kim Berg, de grondlegger van oplossingsgerichte coaching. Toen een cliënt tijdens een sessie een keer riep “O, daar zou een wonder voor nodig zijn”, besloot Insoo daarop door te gaan en antwoordde: “Stel je eens voor dat het wonder zou gebeuren, hoe zou alles er dan uitzien.” En zo ontstond de ‘miracle question’, de wondervraag, die de aandacht van het probleem op een nieuwe, gewenste oplossing richt.

De kracht van de vraag

 • Gericht op de oplossing in plaats van het probleem
 • Geeft Hoop en Optimisme
 • Praktisch: je doet een beroep op middelen die je in je hebt
  • sterke punten
  • ervaring,
  • kracht,
  • wijsheid
  • gevoel, creativiteit, verbeeldingskracht
  • en al je ongekende vermogens
 • In plaats van een oplossing van buiten, zoals een verandering in de organisatie of een andere baan, kijk je wat je zelf al kunt doen om dichterbij een goede oplossing te komen
 • Je kunt er elk moment mee beginnen.

Ik heb ervaren dat het ontdekken van nieuwe oplossingen onmiddellijk leidt tot een andere toon tijdens de coachgesprekken. De gesprekken worden hoopvol en optimistisch. Je krijgt weer vertrouwen. Het helpt je op weg naar nieuwe en concrete resultaten.


Breng het wonder in praktijk

Breng de wondervraag in de praktijk. Zorg voor een rustige omgeving en luister aandachtig naar de ingesproken tekst. Laat de woorden bezinken en ga dan verder met de rest van je dag. Als het tijd is om te gaan slapen, ga je naar bed. En dan – midden in de nacht – gebeurt het wonder. Zonder dat jij het weet. Het probleem is opgelost. En als je wakker wordt, ontdek je gaandeweg dat de dingen anders zijn. Wat ontdek je? Wat zie je? Pak gauw een pen en papier en leg voor jezelf vast wat er is veranderd. Wat is je oplossing. Beschrijf het zo concreet en levendig mogelijk.

Eenvoudig en effectief

Het is een eenvoudige en prettige manier van werken. Je kent je probleem meestal door en door. Daarom lukt het je niet altijd om een hoopvol perspectief te houden. Ook omdat je je vastbijt in de betekenis die je aan een ervaring toekent. Dan is er geen ruimte meer voor een gloednieuwe oplossing die je een stap verder helpt.

Wanneer je kan beschrijven hoe je iets op je werk of privé anders zou willen, is de verandering al begonnen. En als de eerste stap succesvol is, kan je weer een nieuwe, volgende stap zetten.

Lees ook:
De leer van het labyrint; beleef weer plezier in je werk
7 tips voor meer werkplezier

En jij? Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Je reactie, heel graag!

Abonneer je gratis op mijn artikelen per e-mail